Karya Tour

Uzun yıllar özellikle Ukrayna Pazarı ağırlıklı olarak götürdüğü başarılı operasyonlarını geçtiğimiz yıllarda yaşanan Global Finans Krizi ve Ana Pazarındaki ciddi çalkantılar ve sert rekabet sebebi ile kontrol edemediği rekabette nakit akışını ve karlılığını dengelemek amacı ile girmiş olduğu ek yatırımlar Kayra Tour yöneticilerini içinden çıkılamaz bir duruma sürüklemiştir, piyasaların Şirkete sağlamış olduğu kredi ödeme dengelerindeki problemlerin ciddi boyutlara ulaşması sebebi ile bazı hizmet sağlayıcılar tarafından taşınamamasından sebep ödeme emirleri ve müşteri kabul etmeme boyutlarının varıldığında maalesef Operasyonlarını sürdürememe boyutuna ulaşmıştır.
 
Antalya Valiliği Koordinasyonunda AKTOB, İL TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ, SAYD ve  Özel Sektör Temsilcilerinin oluşturduğu Kriz Masasında tüm tarafları Değişik ülkelerden gelip KARYA Tur aracılığı ile ülkemizde tatillerini gerçekleştirmekte olan misafirlerin mağdur olmadan tatillerini tamamlayıp ülkelerine geri dönmeleri Operasyonuna özellikle TEZ TOUR ve Da Gama-Green Travel yetkililerine tüm Sektör adına teşekkür etmek gerekmektedir.
 
İlave Turizm yatırımları ve Seyahat teknolojilerinin hızla ilerlemesi sebebi ile ciddi Nakit akışlarının sağlandığı Turizm Sektöründe son yıllarda Kar marjlarının gittikçe geri düşmesi gelir-gider dengesindeki makasın sürekli daralması ciddi Bütçe Yönetimlerini her zamankinden daha önemli hale getirmiştir, kısıtlı öz Sermayeler ile Turizm Faaliyetlerini sürdüren Yatırımcılar Pazar paylarını kaybetmemek ve varlıklarını sürdürebilmek amacı ile dönem dönem zararına satışlar ile mevcut problemlerini erteleme yoluna gitmektedirler.
 
İlave olarak büyük turizm gruplarının belli pazarlarda lokal ve orta ölçekli turizm işletmelerinin paylarına sahip olmak için girmiş oldukları fiyat rekabeti önce düşük kaliteli turizm hizmeti ve daha sonra çaresizlikten bu rekabete giren Operatör, Hava Yolu, Acenta, Taşıma Şirketleri ve Otel iflaslarına yol açmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda pek çok örneği ile karşılaştığımız iflaslara bir yenisinin eklenmiş olması üzüntü vericidir. Dünya Liginde üst sıralarda rekabet eden ülkemizin İflaslar ile anılması ülke imajına zarar verecektir. Günümüz piyasalarında sektörlerin tüketiciler adına gelişmesine olumlu katkıları olan serbest rekabetin de kurallarının olması gerektiğini ortaya çıkaran olumsuz örnekler bekli de Devlet , STK ve Özel Sektör temsilcilerinden oluşacak  Özerk bir TURİZM PİYASALARI DÜZENLEME ve DENETLEME KURULUŞU ile sağlanabilir.
Seyahat Acentaları Yöneticileri Derneği olarak Turizm adına yapmış olduğumuz Lobi çalışmaları, Sosyal Aktivitelerin yanı sıra özellikle Üst Düzey Acente Yöneticilerinden oluşan Üyelerimizin Eğitimi ve Gelişimi konularında faaliyetlerimize tüm hızı ile devam edip profesyonel Acente Yöneticilerinin özellikle Kriz yönetimi konularında gelişimlerine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.
Rafi RAFİOĞLU