“Seyahat Acentaları Sorun Tespit Çalıştayı” Gerçekleşti

Sayın Ajans Press,
 
Seyahat Acentalarını yöneten resmi ve fiili olarak tüm operatif sorumluluğu taşıyan değerli üyelerimiz muhakkak ki turizmde yaşanan sıkıntıları, sorunları ve eksikleri ilk fark eden unsurlardır.
 
ATSO Turizm Grubu üyeleri ile yapılan görüşmeler neticesinde alınan Çalıştay kararı neticesinde SAYD ve ATSO üyelerinin yüksek katılımı ile 29.05.2013 tarihinde “Seyahat Acentaları Sorun Tespit Çalıştayı” gerçekleşmiştir . Tam gün süren Çalıştayda  Turizmin ve Turizmcinin sorunlarının  tespiti  konusunda kümelenme toplantıları yapılmış ve tespit edilen 57 Sorun daha sonra ortak akıl toplantısı ile öncelikli 15 Sorun olarak süzülmüştür, Çalıştaya müteakip tespit edilen 15 öncelikli sorunun çözüm yerleri tespit edilmiş ve gerekli çözüm önerilerine ilişkin çalışma başlatılmıştır. Buna göre tespit edilen 57 Sorundan öncelikli olduğuna karar verilen 15 Madde “Bütünleştirilmiş Gelecek tasarımı” başlığı altında ekte görülebilir.
 
Seyahat Acentalarının ve dolayısı ile Turizmin başlıca sorunlarının yüksek katılım ve tam günlük bir çalıştay ile bu kapsamda ilk defa ele alınmış olması, Sektörümüz adına son derece sevindiricidir. Tespit edilen sorunların muhataplarına yönelik hazırlanacak Çözüm önerileri çok yakın zamanda 
Çözüm Mercilerine iletilecektir.
Oldukça dinamik olan turizm sektöründeki büyümenin ardında kalan bazı mevzuatların ve yasaların  gelişen- değişen turizm ekonomisine göre yeniden uyarlanıp güncellenmesi elzemdir. Mevcut bir takım mevzuatın ve yasaların ise uygulanması dahi bir takım temel sıkıntıları ortadan kalkmasına yardımcı olacaktır.
 
Sektörün kendi Etik kuralları ve mevcut Ticaret Kanunları çerçevesinde yürüttüğü ve yönettiği ekonomisinin içerisinde yaşanan Sektöre özel sıkıntıların değerlendirilebilmesi ve üst kurullara  görüş verebilecek “ Turizm Piyasaları Düzenleme ve Denetleme Kurulunun” oluşturulması son derece önceliklidir. Ulaşılan ticaret hacmi itibarı ile Turizm İhtisas Mahkemelerin gerekliliği bir kez daha ortaya çıkmıştır. Yine İç Pazarın hareketlendirilmesi adına  Okul tatillerinin Bölgelere göre ve değişik haftalarda düzenlenmesi hem vatandaşlarımıza daha ekonomik tatil yapma şansı verecektir hem de İç turizm hareketini daha uzun bir sezona yayacaktır. Sadece birkaç maddesine değindiğimiz bu ve benzeri çözüm önerilerimizin sektöre fayda sağlayacağına inandığımızdan tüm Turizmcilerden konu ile ilgili hassasiyet rica ederiz.
 
Saygılarımla,
 
Sefa ALTINAY
Yön.Kur.Bşk.Yrd.
Basın Sözcüsü