Kurumsal İletişim Tanımı ve Kapsamı

Kurumsal iletişimde kurumsallık, bir bütünlüğü ifade ederken iletişim, kurum içi ve kurum dışı iletişim anlamına gelmektedir. Kurumsal iletişim ise kurumun kültürü, kimliği, imajı ve itibarının oluşturulduğu paydaş anlayışına ilişkin süreç olarak tanımlanmaktadır. Kurumsal iletişim ayırca rekabet avantajını geliştirmek için çeşitli kitlelerin etkilediği, kurum iletişiminde kullanılan stratejik yönetim sürecidir.
Kurumsal markaya ya da birden fazla ürün markasına bağlı olan mesajarın hedef odaklı aktarımıdır ve kurumun alıcılarının yanıtlarını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.
Kurumsal iletişim, bir kurumun çeşitli bölümleri arasında her türlü bilginin paylaşımını, bu paylaşım süresinin içinde kullanılan mesaj biçimini, teknik ve yöntemlerini içermektedir. Kurumlarda yönetim fonksiyonlarının (planlama, örgütleneme ve denetim vb.) işleyişi, kurumun dış çevresinden alınan çeşitli girdilerin (bilgi, işgücü, teknoloji vb.) elde edilmesi kurumsal iletişimin işlerliği ile sağlanabilmektedir.
Diğer bir ifade ile kurumsal iletişim, bir kurumun iç ve dış çevresi ile sürekli etkileşimini sağlayan dinamik bir özellik taşımaktadır. Kurumsal iletişim günümüzde basınla ve medyayla ilişkiler ya da prezentabl çalışan ve müzakere becerilerine sahip kişilerin yaptığı basit bir iş olarak görülmektedir. Gerçekte, hem iş müşterilerle hem de dış müşterilerle iletişimi kapsayarak tüm organizasyonu içeren ve daha yaygın bir iletişim yapısının önemini ifade etmektedir. Diğer bir ifade ile kurumsal iletişim halkla ilişkileri, yatırımcı ilişkilerini, çalışan ilişkilerini, hükümetle ilişkileri, pazarlama, yönetim ve örgütsel iletişim, kurumsal marka ve imaj inşasını ve reklamı kapsayan yaygın bir alanı ifade etmektedir. Kurumsal iletişim uygulamaları, dünya çapında profesyonel programların gelişimi iç.in bazı çıkarımlara sahiptir. Bu çıkarımlar şöyle sıralanmaktadır:

* İç ve dış müşterinin tamamında güven inşa etme zorunluluğu.
* Daha az ya da daha fazla başarı için kurumsal beklentiler.
* Yerel çalışmaların küresel etkisini ve küresel çalışmarın yerel  etkisini anlamak.
* Meyda ilişkilerinin daha stratejik olmasını sağlayan daha fazla açıklık ve şefafaflık için talep.
* Kurumun itibarının yönetimi ve CEO’nun düşüncesi olarak kurumsal iletişim yöneticisinin itibarı.
* Kurumun iyi bir kurumsal vatandaş olması ve para kazanması için beklenti.
* Kurumsal iletişim profesyonelleri için küresel terörizmin kriz iletişim planını zorunlu kılma gereği.
* İtibar yönetimi için en iyi uygulama stratejisi olarak şeffafliği anlamak.
* Kurumsal iletişim için ana beceri olarak yazma bilgisi.

Yukarıdaki maddeler stratejik yönetimin işlevi olarak kurumsal iletişimi teyit eder niteliktedir. Kurumsal iletişim güçlü bir kurum kültürünü uyumlu kurum kimliği ile kurumsal vatandaşlık sorumluluğunun basınla uyumlu, profesyonel ilişikileri ve kriz planlamasını destekler; aynı zamanda iletişim teknolojilerinin önemini göz önünde bulundurarak küresel iletişime yönelik çalışmalara yeni açılımlar sunar.

SAYD Seyahat Acentaları Yöneticileri Derneği
Yönetim Kurulu Üyesi & Kurumsal Iletişim Direkörü
Cengiz Yılmaz