STK`ların Toplumsal Rolü ve Önemi

Sivil Toplum nedir? Sivil Toplumun faydaları nelerdir? Günümüzde yaygınlaşan, sık sık konuşulan sivil toplum kuruluşları nasıl olmalıdır ve bir ülkenin gelişiminde ki rolü nedir? vb. soruları hepimiz sormaktayız Demokratik toplumlarda tüm ihtiyaçları devlet tek başına karşılayamaz.

Sivil Toplum nedir? Sivil Toplumun faydaları nelerdir? Günümüzde yaygınlaşan, sık sık konuşulan sivil toplum kuruluşları nasıl olmalıdır ve bir ülkenin gelişiminde ki rolü nedir? Vb. soruları hepimiz sormaktayız Demokratik toplumlarda tüm ihtiyaçları devlet tek başına karşılayamaz. Bu nedenle insanlar bir araya gelerek dernek, vakıf ve sendikalar kurarlar. Bunlara Sivil Toplum Kuruluşu (STK) denir.Sivil toplum kuruluşları toplumun birlik, beraberliği ve yardımlaşmasında önemli rol oynar.

Sivil Toplum Kuruluşları; insanların tek tek yapamadıklarını beraber el birliğiyle yapmasıdır Yani birlikteliği, gönüllülüğü ve dayanışmayı temsil eder. 21 yüzyılda önemli bir kavram olan sivil toplum; akademisyenlerin yanı sıra buralara gönül verenlerin de tecrübelerinden yararlanılması gereken yerlerdir Meslek odaları, sendikalar, vakıflar,  hemşehri dernekleri, Engelli Dernekleri ve toplum yararına çalışmalar yapan dernekler sivil toplumları oluştururlar

Bir ülke de demokrasinin ve ekonominin gelişmesinde sivil toplumun etkisi olduğu kadar bizlere aktif vatandaşlık anlayışını da getirir Sivil toplum, demokratik bir toplum oluşturulmasında, devlet-toplum, birey ilişkilerinin demokratik bir şekilde düzenlenmesinde önemli bir enstrümandır.Sivil Toplum örgütlerinin yaygın olduğu ve kabul gördüğü toplumlarda sorunların, problemlerin çözümlerinin daha kolay olduğu, kurum ve kuruluşlar arasındaki ilişki ve münasebetlerinde  daha medeni ve hoşgörülü bir şekilde yürüdüğü veya yürütüldüğü su götürmez bir gerçektir.

Sivil Toplum Kuruluşlarının Özellikleri:

  • Gönüllülük esasına göre çalışırlar.
  • Çalışanların tek amacı topluma hizmet etmek, toplumun sorunlarına çözüm bulmaktır.
  • Çalışanlar, hizmetlerinin karşılığında ücret almazlar.
  • Çalışanlar görevlerini yaparken ast- üst ilişkisi içinde çalışmazlar. Her birey diğerleriyle dayanışma içindedir ve yardımlaşma ön plandadır.
  • Devletin katkısı yoktur. Ancak örgütlenmelerini ve faaliyetlerini devletin koyduğu yasalar çerçevesinde gerçekleştirirler.
  • Devletin yetersiz kaldığı hizmetlerde halkın yararına çalışmalar yaparlar.
  • Masraflarını (ihtiyaçlarını), çalışmalara destek veren üyelerin bağışlarıyla karşılarlar.
  • Oda, sendika, dernek, federasyon veya vakıf adı altında faaliyet gösteriler.

STK’lar bireysellikten toplumsallığa geçişi sağlar. Kısaca;Sivil Toplum Kuruluşlarının yönetimler üzerindeki etkinliği, şehirleri  daha çağdaş ve demokratik hale getirmektedir Bu nedenle STK’lar demokrasinin olmazsa olmaz unsurları olarak toplumsal hayatımızın odak noktasında yer almalıdır

Sivil Toplum Kuruluşlarının etkin farkındalığını topluma hissettirmenin yolu, toplumun gereksinimlerine cevap vermekle eşdeğerdir. Dolayısıyla Sosyal Projelere ağırlık vererek, hak temelli ve insani gereksinimlerin önündeki engelleri kaldırmaya başladıkça topluluğumuzdaki Sivil Toplum bilinci ivme kazanacaktır.

Saygı, Sevgi ve Hürmetlerimle...

KAYNAK:

Ahmet KURT