Aman Dikkat!

Turizm etkileşim halinde olduğu onlarca sektörün mevcut Yasa, Yönetmelik ve Mevzuatları ile de etkileşim halinde. Bu etkileşim mevzu bahis sektörlerin konvansiyonel iştigal alanlarına yönelik uzun yıllar önce düzenlenmiş ve ihtiyaç duyuldukça güncellenerek geliştirilmiş halinden zarar görür hale geldi.

Tam bu noktada ve bugün artık turizmin ana ekonomi ve taşıyıcı kolon olması durumunu kabul edip turizm konularını etkileşim halinde olunana sektörlerin konularına uydurmak yerine, etkileşim halinde olunan sektörleri İşlerinin bir kısmının yabancı mevzuatlara göre yürüten turizm sektörüne uydurmak en doğru karar olacaktır. Sektörün içinden gelen Sayın Bakanımızın ve Bakanlık Kadrolarının çok iyi bildiği bu stres konularını Sektör lehine ve en iyi şekilde çözeceklerine inancımız tam.

Ulaştırmanın Turizm Taşımacılığını ve Paket Tur Organizasyonlarını klasik Karayolları taşımacılığından ayrı görmeleri, misafir ve velinimet olan turistlerin en konforlu ve rahat biçimde ulaşımlarının sağlanmasına destek olmaları muhakkak ciddi bir gereksinimdir. Aynı şekilde Türk Lirasını Koruma Kanunu kapsamında çıkan yasal düzenlemelerin turizm sektörüne vurabileceği darbeyi göz ardı etmeyerek Uluslararası Turizm rekabeti ile her daim başa çıkabilmiş olan sektörümüzün bu hususta kendi kurumlarınca aşağı çekilmemesi ciddi bir konudur. Yurtdışındaki Partnerlerin Sistemler üzerinden anlık olarak ve gerçek zamanlı çektikleri fiyatları saniyeler içerisinde afişe edip son tüketiciye ulaştırabilmeleri üzerine kurulmuş sistemlere müdahale etmek dolayısı ile yurtdışına döviz cinsinden fiyat verebilmek konusu yine çok ciddi bir konudur.

Pazar analizlerinin ve bütçelerinin 1 yıl sonrasına göre yapılıyor olması ve özellikle tanıtım-ulaşım konularının tamamen döviz endeksli olması bu alanlara müdahaleyi sektöre vurulacak bir darbe olarak yorumluyorum. Bakanlığımızın bu hususları dikkatle takip ettiği ve gerekli çalışmaları yaptığını biliyorum umarım en kısa sürede yukarıda belirttiğim hususlardaki kaygıları ortadan kaldıracak ve sektörü rahatlatacak kararlar alınacaktır.

Ülke içerisindeki popülasyonu yerli, yerleşik, sığınmacı, geçici ve turist olarak ayrıştıracak olursak zannediyorum Yasa, Yönetmelik ve Mevzuatlara en uygun davrananların turistlerin olduğunu ilgili kurumlar da doğrulayacaktır. Bu sebep ile hali hazırda kural ve kaidelere en uygun davranan kesimin Ülkemize gelme ve Ülkemizdeki hareket etme kabiliyeti zorlaştırmak yerine rahatlatmak ve önünü açmak mantığı ile konulara yaklaşıp en iyi çözümler üretilmelidir.

Sefa ALTINAY

Yön.Krl.Bşk