Turizmin Bakanlığı mı? Turizmin İhtiyaçları mı?

Son hali ile Kültür ve Turizm Bakanlığımız 2003 yılında kurulmuş. Bakanlığımız ilk ortaya çıktığı 1957 yılından bu yana 5 defa İsim değiştirmiştir. (Basın Yayın ve Turizm, Turizm ve Tanıtım, Turizm, Kültür ve Turizm)

1957-2018 Yılları arasında Kültür ve Turizm alanlarında 75 Bakan Görev yapmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığının görevleri şunlardır

a) Millî, manevî, tarihî, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak, benimsetmek ve bu suretle millî bütünlüğün güçlenmesine ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak,
b) Kültür ve turizm konuları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek, bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapmak,
c) Tarihî ve kültürel varlıkları korumak,
d) Turizmi, millî ekonominin verimli bir sektörü haline getirmek için yurdun turizme elverişli bütün imkânlarını değerlendirmek, geliştirmek ve pazarlamak,
e) Kültür ve turizm alanlarında her türlü yatırım, iletişim ve gelişim potansiyelini yönlendirmek,
f) Kültür ve turizm yatırımları ile ilgili taşınmazları temin etmek, gerektiğinde kamulaştırmak, bunların etüt, proje ve inşaatını yapmak, yaptırmak,
g) Türkiye'nin turistik varlıklarını her alanda tanıtıcı faaliyetler ile her türlü imkân ve araçlardan faydalanarak kültür ve turizmle ilgili tanıtma hizmetlerini yürütmek,
h) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

Bakanlarımızın Siyasi Partilere göre dağılımları;

13 ANAP

12 Adalet Partisi

11 CHP

10 AK Parti

6 Ordu Mensubu

5 Cumhuriyetçi Köylü Partisi

4 Bağımsız

4 SHP

3 DSP

2 Demokrat Parti

2 DYP

1 Refah Partisi

1971-1981 arası Kültür ve Turizm Bakanlıkları ayrılmış

1989-2003 arası Kültür ve Turizm Bakanlıkları ayrılmış

Toplamda 54 Turizm Bakanımız olmuş

En uzun süre görev yapan Bakanlarımız

1.Ertuğrul Günay       2.Nihat Kürşad          3. Erkan Mumcu

Bakanlık Süreleri

3 ay ve daha az         12 Bakan

6 ay ve daha az         10 Bakan

1 yıl ve altı                  10 Bakan

1 yıl ve üzeri              10 Bakan

2 yıl ve üzeri               10 Bakan

Yukarıdaki verileri herkes kendine göre yorumlayacaktır. Esas olan “Bacasız Sanayi” Turizmin özellikle son yıllarda ki Cari açığımız ve Döviz Likiditesi konularında ciddi Katma değeridir. Malum Döviz girdilerini üretirken hammaddesi Ülkemizin Güzellikleri ve etki ettiği ellinin üzerindeki Sektör olan Turizm pamuklara sarılası bir Sektördür.

Maalesef ucu bucağı her daim başka Bakanlıklar iştigal alanlarına değen bu Üvey Sektör ne yapsa bir türlü arzuladığı ve hak ettiği ilgiyi görememektedir.

Dünya Liginde en üstlerde olduğumuz Turizmimizin samimiyetle önünün açılması gerekmektedir. Tartışmamız gereken konu Bakanlığımızın kapatılıp kapatılmaması değil Turizmin daha güçlendirilmesi olmalıdır.

Bakanlığımıza Danışma kurulu olarak çalışabilecek TİK’in (Turizm İstişare Kurulu )  kuruluşuna daha yenice ne kadar sevinmiştik. Her şeyden öte önemli olan Turizm’i kalkındıracak, destekleyecek önünü açacak bir yapının varlığıdır. Bunun Bakanlık adı altında yapılması muhakkak Sektörümüzü onere etmektedir. Lakin icracı olmayan bir Bakanlık yerine Sonuç elde edebilen daha güçlü bir yapının oluşturulması da tartışmaya açılabilir. Yoksa Turizm Bakanlığı yukarıdaki verilerde görüleceği üzere Adı değişerek her daim var olan lakin İcratları değişen Bakan sayısına ulaşmayan bir Makam olarak kalacaktır.

Saygılarımla,

Sefa Altınay

 Yön.Krl.Bşk.