Bağımsız Denetime Tabi Olma Kriterleri

2018 Yılında Bağımsız Denetime Tabi Olma Kriterleri  26.03.2018 tarih ve 2018/11597 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmiştir

Söz Konusu 26.03.2018 tarih ve 2018/11597 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre;

b) Aşağıdaki üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini art arda iki hesap döneminde aşan diğer şirketler,

2018 Yılı için yeniden belirlenen 2018/11597 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde bağımsız denetime tabi olup;

Tek Başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini iki yılda sağlayan şirketler,

6102 Sayılı TTK ve 660 Sayılı Kamu Gözetim Kurumu’na ait Kanun Hükmünde Kararname gereğince bağımsız denetime tabidir.

1 ve 2 numaralı alt bentlerde belirtilenler kapsamında olmayan diğer tüm şirketler için eşik değerler; ( Genel Ölçütler;)

a) Aktif toplamı 35 milyon ve üstü Türk Lirası.

b) Yıllık net satış hasılatı 70 milyon ve üstü Türk Lirası.

c) Çalışan sayısı 175 ve üstü,

olarak belirlenmiştir.

Ş.RAHMİ KURAL (MBA)

S.M.MALİ MÜŞAVİR & BAĞIMSIZ DENETÇİ