BKK 2017/10969 Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin İlişik Çekince ve Beyanlarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARI.......

2017/10969 sayılı BKK ile "Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi"nin çekince ve beyanlarla birlikte onaylanması uygun bulunmuştur. 

Sözleşmede öngörülen idari yardımlaşma yöntemleri; bilgi değişimi,eşzamanlı vergi incelemeleri, yurt dışı vergi incelemeleri, tahsilatta yardımlaşma ve tebligattır.   

Sözleşme kapsamında başvuran Devletin talebi üzerine, vergi mükellefinin mal varlığının bulunduğu Devlet kendi vergi alacağıymış gibi tahsil etmek için gerekli girişimlerde bulunabilecektir.

Sözleşme, Türkiye açısından yürürlüğe girdiği tarihte var olan vergi alacaklarına uygulanmayacaktır.

Kaynak: http://www.alomaliye.com/2017/11/26/vergi-konularinda-karsilikli-idari-yardimlasma/