Geçici Koruma Kapsamında BuIunan Suriye UyrukIu Yabancıların Yolcu Taşımacılığı İşlemIeri

T.C. ANTALYA VALiLİĞi  İl Emniyet Müdürlüğü'nden dağıtımı yapılan yazı kapsamında;

 İlgi : Valilik il Yazı işleri Müdürlüğü'nün 03.1 l .20l7 tarih ve 87674903-000-43889 sayılı emir yazlsl.


İlgi sayılı emir yazısı ekinin 4. Fıkasında: "Yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan kara, deniz, hava ve demiryolu taşımacılığı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu vb. işlerle iştigal edenlerin geçici korunma kapsamında bulunan Suriyeli yabancıların yanlarında 04.04.2013 ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 84. Maddesi kapsamında düzenlenen yol izin belgeleri olmaksızın bilet satışının yapılması ve taşımacılık suretiyle iI dışına çıkmalarının yasaklanmasına ilişkin karar çıkartılacak ve bu yasaklara uymayanlara idari para cezası uygulanacaktır." talimatı bildirilmiştir. Bu çerçevede, yukarıda belirtilen emir doğrultusunda hareket edilmesi, bu kararlara uymayanlar hakkında idari yaptırım uygulanacağı hususunun bilinmesini; Rica ederim.

Aydın ERGÜN

Kaymakam

Havalimanı Mülki İdare Amiri