KGF de Limitler Ne Kadar Artırıldı Yapılandırma Ne Kadar Uzatıldı ?

162 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile, KGF'de limitler artırılarak yapılandırma da uzatılmıştır. Reel sektöre bir nefes de KGF'den geldi. Alınan işletme kredilerinde vadeler 96 aya kadar uzatılırken 12 Milyon TL olan KOBİ kefalet limiti de 25 Milyon TL’ye çıkarılmıştır. Buna göre;

1-İşletme ve yatırım kredilerinde vade şöyle olacak:

Kredi Türü

Asgari Vade 

Azami Vade 

Açıklama

İşletme Kredileri

6 Ay

5 Yıl

Ana Para Ödemesiz 1 Yıl

Yatırım Kredisi

6 Ay

10 Yıl

Ana Para Ödemesiz 3 Yıl

2-Ödemesiz döneme ilişkin faizlerin azami 1 yıllık dönemler sonunda tahakkuku esas olup, ihtiyaç duyulması halinde ödemesiz döneme 1 ay ilave edilebilir.

3-Kefalet verilmiş kredilerin yeniden vadelendirilmesi veya yapılandırılması ve bu durumlarda bu sürelerin aşılması durumunda, aşağıdaki ek süreler verilebilir:

Kredi Türü

Azami Vade 

Ek Süre

İşletme Kredileri

5 Yıl

36 Ay

Yatırım Kredisi

10 Yıl

36 Ay

4-Kredi veren, kredinin açılış tarihinden başlamak üzere birden fazla yapılandırma yapabileceği gibi, kredi vadelerini de değiştirebilir. Biren fazla yapılandırma ya da kredi vadelerinin değiştirilmesinde maksimum vadeler şöyledir:

Kredi Türü

Azami Vade 

Ödemesiz Dönem

İşletme Kredileri

96 Ay

12 Ay

Yatırım Kredisi

156 Ay

12 Ay

5-Sağlanan kefalet tutarı, KOBİ'lerde kredinin tazmin tarihindeki ana para bakiyesi ve temerrüt faizi hariç olmak üzere faiz/kar payı/kira tutarı ödemelerinin toplamı için aşağıdaki gibidir:

Kredi Kullanıcısı

Kefalet Oranı(%)

KOBİLER

90

KOBİ Dışındakiler

85

Exim Kredisi Kullanan İhracatçılar

100

 6-Firmalar için kefalet limiti azami şöyledir:

Firma Türü

Kredi Limiti(Azami) (TL)

KOBİLER

25.000.000

Diğer Firmalar

200.000.000

Yasal Dayanak:

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası

Yasal Dayanak

11.10.2018 - 30562

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin 162 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı

Kaynak: Zekeriya Aslan