Kimse Sormuyor Kriz Yoksa Sigorta Primini Neden Erken Ödüyoruz !

Geçtiğimi yıl sonu yapılan düzenlemeyle Arlık-2016 ile Ocak ve Şubat-2017 ayların ilişkin sigorta primlerinin ödenmesi Ekim-Kasım ve Aralık 2017 aylarına ertelenmişti. Arada bir yıl geçti bu kez Kasım-2017 ayına ilişkin sigorta primlerinin son ödeme tarihi 2 Ocak 2018 iken geçtiğimiz hafta yapılan düzenlemeyle 26 Aralık 2017 tarihine yani 6 gün önce çekildi.

Konuya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.

2017 Kasım Ayına İlişkin Bazı Primlerin Ödeme Sürelerine Dair Açıklama

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine, 5 Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle  “2017 yılı Kasım ayına ilişkin bazı primlerin ödenme süresi” başlıklı geçici 34 üncü madde eklenmiştir.

Söz konusu madde ile “Ayın 1’i ile 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalıların, 2017 yılı Kasım ayına ilişkin sigorta primleri ile ertelenen 2017 yılı Şubat ayına ilişkin sigorta primleri en geç 26/12/2017 tarihinde Kuruma ödenir.” hükmü getirilmiştir.

Buna göre, işverenlerimizin sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanmaya devam edebilmeleri, süresinde ödenmeyen primler nedeniyle gecikme cezası ve gecikme zammına maruz kalmamaları açısından 2017 yılı Kasım ayına ilişkin sigorta primleri ile ertelenen 2017 yılı Şubat ayına ilişkin sigorta primlerini en geç 26/12/2017 tarihine kadar ödemeleri önem arz etmektedir.

Diğer taraftan, borçları çeşitli Kanunlar uyarınca taksitlendirilen işverenlerimizin taksit son ödeme tarihlerinde herhangi bir değişiklik bulunmamakta olup, ödemelerin ödeme planlarındaki tarihler baz alınarak yapılması gerekmektedir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

Yukarıda yer alan açıklama ile sigorta primlerinin ödenmesinin öne alınmasına ilişkin bu uygulama Türkiye Cumhuriyet tarihinde beklide ilk kez yapılan bir uygulama oldu. 

TBMM kabul edilen torba kanunlarda 31 Aralık 2017 tarihinde sona erecek olan birçok uygulama için süreler 2020 tarihine kadar uzatılırken, istihdam üzerindeki vergi ve prim oranının yüksekliği nedeniyle sürekli şikayetçi olan iş dünyasının bu konuda sesinin hiç çıkmaması çok enteresan değil mi? 

Hepsinden de önemlisi 2017 yılı 3’üncü çeyrek için açıklanan yüzde 11,1 büyüme rakamları gerçekse ve ülkede ekonomik bir kriz yoksa, Sosyal Güvenlik Kurumu ödeme güçlüğü çekmiyorsa Kasım 2017 dönemine ilişkin sigorta primlerinin ödenmesinin önce çekilmesinin bir izahı olmayacak mı?

Ayrıca açıklanan 11,1 büyüme rakamları gerçekse vergi matrahlarında da en az bu oranda bir atış olması olasıdır. Peki o zaman kurumlar vergisi oranı gelecek üç yıl için neden yüzde on oranında artırıldı.

Kaynak:

MUSTAFA BAHADIR ALTAŞ

hurses.com.tr