Mazaretsiz İşe Gelmeyen Çalışanın İş Akdi Haklı Nedenle Fesih Olur mu?

1.)İşçi İzin almadan yada haklı ,geçerli, inandırıcı bir sebebe dayanmadan,

2.)Ardı ardına 2 İşgünü ihlal etmesi,

3.)Bir ay içinde 2 defa herhangi bir tatili gününden sonra başlayan ilk iş günü,

4.)Bir ay içinde arka arkaya olmadan üç iş günü işe gelmemesi,

Bu şartlar karşısında işveren haklı nedenle iş akdi feshini gerçekleştirebilir

İşverenler tarafından mazeretsiz işe gelmeyen işçi için hazırlanan tutanaklar usulune uygun hazırlanmalı, işçiye tebligatlar noter kanalı ile yapılmalıdır. İşçinin mazeret beyanı yada kendi savunmasını vermesi için noter tebligatına belirli bir süre konulmalıdır. Bu süre sonunda işçi tarafından mazeret veya savunma yapılmamışsa tekraren işçiye noter kanalı ile iş akdinin fesihinin 4857/25-II(g) nedeni ile fesh edileceği bilgisi verilmelidir. Bu süreçler takip edilmeden işçinin savunmasına başvurulmadan yapılan tüm fesihler geçersiz sayılır. İşçinin o aya ait Maaşı, Fazla Mesaisi ve Yıllık izin paraları ile birlikte, iş sözleşmesinden doğan hakları ödenmelidir.