Mevduat Faizlerine Uygulanan Vergi Oranları Değiştirildi Döviz Arttı Lira Düştü

Türk Lirasıyla tasarrufun teşvik edilmesi için 53 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmi gazetede yayınlandı.

22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ile 1 yıldan uzun vadeli Türk Lirası mevduatları vergi oranı sıfırlanırken, Döviz mevduat hesaplarında alınan vergi oranında artışa gidildi.

Yapılan düzenlemeye göre vergi oranları aşağıdaki şekilde güncellendi,

Döviz Tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerde;

  • • Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 ay kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %20,
  • • 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %16,
  • • 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %13

Mevduat faizlerinden;

  • • Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 ay kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,
  • • 1 yıla kadar ( 1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,
  • • 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0

Katılım bankaları tarafından katılma hesapları karşılığı ödenen kar paylarından;

  • • Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 ay kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,
  • • 1 yıla kadar ( 1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,
  • • 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0

Vadeli mevduat hesaplarından alınan vergide 3 ay sonra yeniden eski oranlar uygulanacak.

Yeni oranlar 31 Ağustos 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

noktax.com