Mükellefe Emlak Vergisi uyarıları!

Mükellefe Emlak Vergisi uyarıları!

2017 yılına ait emlak vergilerinin ikinci taksitinin ödeme süresi için az bir zaman kaldı. Süre ay sonunda bitiyor. Bazı önemli noktaları hatırlatmakta fayda var!..

VERGİ ORANI

Emlak vergisi iki farklı vergiden oluşur. Bunlar; Bina Vergisi ve Arazi Vergisi. Vergi oranları tabloda yer alıyor.

http://www.hurses.com.tr/resimler/11-2017/cem_tablo1.jpg

Birde, emlak vergisinin yüzde 10’u tutarında Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı var.

BİLDİRİMİ

Emlak vergisi her yıl kendiliğinden tarh ve tahakkuk eder. Yani beyan edilmesine gerek yok. Yapılması gereken, gayrimenkulü edinilen yılın sonuna kadar ilgili belediyeye bildirimde bulunmak (gayrimenkulün edinme tarihi Ekim, Kasım veya Aralık ayı ise, edinme tarihini takip eden üç ay içinde bildirimde bulunulması yeterli).Ödeme takip eden yılda başlıyor.

Süresinde bildirimde bulunmayanlar için vergi belediye tarafından tarh ediliyor. Buna göre, tarh edilecek vergiye vergi ziyanı cezası uygulanıyor. Bir de ikinci derece usulsüzlük cezası var. Ancak, mükellefiyetin başladığı yıl için vergi ziyanı cezası ile ikinci derece usulsüzlük cezasından miktar itibariyle fazla olanı, diğer yıllar içinse sadece vergi ziyanı cezası kesiliyor.

ZAMANAŞIMI

Emlak vergisinde zamanaşımı 5 yıl. Ancak bu süre bildirim dışı bırakılmanın idare tarafından tespitinden itibaren başlıyor.

Kaynak:

CEM BARLAS ARSLAN

hurses.com.tr