Personele Evlilik Dolayısıyla Alınan Altının Vergilendirilmesi

 Şirketler, çalışanlarına evlenmelerinden dolayı hediye olarak altın alıyorlar (Ayın personeli, motivasyon ,sigara bırakma teşviği vs gibi nedenlerle verilen genellikle  nakit para,altın veya tatil hediyesi gibi menfaatlar hep bu şekilde değerlendirilir. R.K.). Alınan bu altının şirketler açısından önemli bir boyutu var. Gelir Vergisi Kanununda Ücretin tanımı 61.maddede yapılmış olup, kısaca; “çalışanlara sağlanan para ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.” şeklinde tanımlanmaktadır.

Bu hükme göre çalışanlarına işveren tarafından verilen altını ücret olarak değerlendirip brütünü bularak bu tutar üzerinden gelir vergisi ve damga vergisine tabi tutmamız gerekmektedir.

Örnek olarak Ahmet A.Ş. şirket personeline evlilik hediyesi olarak 980,00TL. değerinde cumhuriyet altını vermiştir. Bu tutar net ücret olup brütü şu şekilde hesaplanır:

Gelir Vergisi Oranı            : % 15

Damga Vergisi Oranı       : % 0,759

Toplam                                    : % 15,759

100-15,759 = % 84,241

Brüt Tutar                       : 980,00TL./% 84,241     : 1.163,33TL.

 (yani 980 tl lik altın için 183 tl cebimizden çıkar .RK )

Görüldüğü üzere şirket personeline evlilik dolayısıyla alınan altın ücret olarak değerlendirilerek bordroya, dolayısıyla  muhtasar beyannamesinde de beyan etmek gerekmektedir.


S.Rahmi Kural
S.M. Mali Müşavir & Bağımsız Denetçi