SGK Ödemeleri Uzatıldı!

ÖDEME SÜRESİ UZATILMIŞ KURUM ALACAKLARI: 
 
31.08.2018 tarihinde SGK’nın twitter hesabında yapılan açıklamada, borç yapılandırmadan yararlananların ilk taksit ve peşin ödemeleri ile cari dönem ödemelerinin son ödeme tarihinin 07 Eylül 2018 Cuma günü 23.59’ a kadar ertelendiği hususuna yer verilmiştir.  
 
Buna göre; 
 
Son ödeme tarihi 31.08.2018 olan 2018/temmuz ayına ait sigorta primleri,  Son ödeme tarihi 31.08.2018 olan 6736 sayılı yapılandırma yasası taksiti, Son ödeme tarihi 31.08.2018 olan 7020 sayılı yapılandırma yasası taksiti,  Son ödeme tarihi 31.08.2018 olan 7143 sayılı yapılandırma yasası peşin ve ilk taksiti, Son ödeme tarihi 31.08.2018 olan diğer Sosyal Güvenlik Kurum alacaklarının, 
 
Ödeme süreleri 07/9/2018 tarihi gün sonuna kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak söz konusu ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır.  
Kaynak: Türmob Sirküler 31.08.2018/147-1