Turistik otel işletmeciliği yapan şirketin imzaladığı kontenjan ve konaklama sözleşmesi damga vergisinden istisna tutulabilir mi?

Turistik otel işletmeciliği yapan şirketin imzaladığı kontenjan ve konaklama sözleşmesi damga vergisinden istisna tutulabilir mi?

(01.12.2017 tarih ve 480786 sayılı özelge)

Turizm müesseseleri ile seyahat acentelerinin yurt içindeki ve yurt dışındaki turizm faaliyetleri sırasında yaptıkları döviz karşılığı hizmet satışları, döviz kazandırıcı faaliyet olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, turistik otel işletmeciliği faaliyetinde bulunan şirketin sahip olduğu Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesi'nin geçerlilik süresi dahilinde belgede yer alan faaliyet değeri ile sınırlı olmak üzere yurt dışındaki turizm firmaları ile yapacağı döviz karşılığı hizmet satışına ilişkin düzenlenen kontenjan ve konaklama sözleşmeleri için damga vergisi istisnası uygulanması mümkün bulunmaktadır.

Turizm faaliyeti kapsamında yurt içindeki turizm firmalarıyla yapılacak döviz karşılığı hizmet satışına ilişkin düzenlenen kontenjan ve konaklama sözleşmelerine ise her iki işlem tarafının da o işle ilgili olarak adlarına düzenlenmiş Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesi'nin bulunması ve söz konusu kağıtların belgenin geçerlilik süresi içerisinde düzenlenmiş olması koşulu ile damga vergisi istisnası uygulanması mümkündür.