Zorunlu BES kapsamında olabilirsiniz...tarihe dikkat !!!

Zorunlu BES genişliyor
İşverenler için 1 Temmuz 2017 tarihini milat kılan bir başka konu ise zorunlu bireysel emeklilik sistemi (BES) ile ilgili. Bilindiği üzere 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle, işyeri çalışan sayısına bağlı olarak kademeli şekilde BES’e katılım zorunlu hale getirildi. Buna göre;

  • 1000 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde 1 Ocak 2017'de,
  • 250 ila 999 çalışanı bulunan işyerlerinde 1 Nisan 2017'de,
  • 100 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde 1 Temmuz 2017'de,
  • 50 ila 99 çalışanı olan işyerlerinde 1 Ocak 2018'de,
  • 10-49 çalışanı olan işyerlerinde 1 Temmuz 2018'de,
  • 5-9 çalışanı olan işyerlerinde ise 1 Ocak 2019'dan itibaren,

zorunlu BES kapsamına girmektedir. Bu kapsamda 1 Temmuz 2017 itibariyle 100 - 249 arası çalışanı olan işyerleri zorunlu BES kapsamına girecekler. 


Türkiye geneline bakılıyor
Çalışan sayısının belirlenmesinde, birden fazla işyeri olan işverenler için Türkiye geneli bütün işyerlerindeki çalışanların toplamı göz önünde bulundurulmaktadır. Ayrıca yine çalışan sayısının tespitinde, kapsama alınma tarihleri itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu verileri dikkate alınmaktadır. İlgili yönetmelik hükmüne göre çalışanların ücretinden kesilecek asgari katkı payı miktarı, prime esas kazancın %3’ü oranında olacaktır.

S.Rahmi Kural
S.M. Mali Müşavir & Bağımsız Denetçi