TURSAB Akdeniz Yöre Temsil Kurulu seçimi yapıldı.

Türsab Akdeniz YTK seçiminde; SAYD Yönetim Kurulundan Ferit Turgut YTK Başkanı, Hamit Kuk ve Rafi Rafioğlu asil üye; SAYD üyelerimizden Öner Uygun, İlteriş Akkuyu asil üye, Erol Türk, Ömür Özdemir yedek üye olarak YTK'na seçildiler.